Hitta till oss

Våra kontor Kartor
Huvudkontor Stockholm
Fållan 10
121 62 Johanneshov
Order 08-546 810 00
Fax 08-546 810 01
Försäljning Stockholm
Hallvägen 6
121 62 Johanneshov
Order 08-546 810 00
Fax 08-546 810 01
Gotlands Slagteri AB
Anläggningsnummer 78
Lundbygatan 6,
621 41 Visby
Tel.0498-28 25 00

Företaget är certifierat enligt standarden
FSSC 22000 ledningssystem för livsmedels-
säkerhet och ISO 14001 ledningssystem
för miljö.