HR

HR Chef

Tomas Strandberg

08-546 810 47

HR- och löneadministratör

Carin Hammerin

0498-28 25 32