Kvalitet

Svenska sojadialogen

Bakom Sojadialogen står svenska jordbruksproducenter, foderföretag, livsmedelsproducenter och
handelsföretag i hela kedjan från jord till bord samt Världsnaturfonden/WWF.
Genom ansvarstagandet vill deltagarna bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja.

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har Svenskt Butikskött AB och de andra deltagarna förbundit sig till att säkerställa att 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartcertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbete samt barnarbete.

Här kan du läsa mer om Svenska Sojadialogen.